AIA EXCHANGE - SỐNG NGOẠI HẠNG, VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC

Date

2022

Service

Client

AIA Exchange

Synopsis

Director Statement

Producer Statement

About Project

Với dự án này Kontribute muốn kể một câu chuyện về sự khủng hoảng khi đại dịch ập tới và những biến cố bất ngờ mà ai trong chúng ta cũng sẽ gặp phải. Kèm theo đó là thông điệp về lạc quan và sự đồng hành của AIA Exchange.

Behind the scences

No items found.

Credit

Director: Luey

Director of Photography: Tino

Executive Producer: Luey - Nhat Ni

Producer: Van

Editor - VFX: Chuot  

Art Department: Le Hoan - Dong Quan

Commercial